Chuyển hóa tích cực từ địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

11/06/2024 10:15

(Chinhphu.vn) - Quá trình triển khai công tác chuyển hóa, tình hình an ninh, trật tự, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn chuyển hóa giảm thiểu rõ rệt. Tại các địa bàn chuyển hóa đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, nhân tố mới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chuyển hóa tích cực từ địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội- Ảnh 1.

Công an các địa phương tổ chức giao ban thường xuyên để nắm tình hình cơ sở, giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Có sự chuyển biến tích cực từ các địa bàn chuyển hóa

Tại Quảng Bình, để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội (TTATXH), năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh quyết định: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tiếp tục theo dõi 8 địa phương chuyển hóa đạt năm 2023. Lựa chọn 8 địa phương, trong đó có 5 địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm TTATXH và tệ nạn xã hội, gồm: Xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh), xã Quảng Châu (Quảng Trạch), xã Quảng Minh (TX. Ba Đồn), xã Phong Hóa (Tuyên Hóa), xã Hóa Sơn (Minh Hóa) và 3 địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội là: Xã Sơn Thủy (Lệ Thủy), phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) và thị trấn Phong Nha (Bố Trạch) để thực hiện công tác chuyển hóa.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, ông Hồ Tân Cảnh cho biết, địa phương được chọn thực hiện công tác chuyển hóa đều là trọng điểm phức tạp về TTATXH, căn cứ vào những tiêu chí, như: Địa bàn có số vụ vi phạm hình sự, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội chiếm tỷ lệ cao; địa bàn tập trung nhiều đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về, đối tượng có điều kiện, khả năng, nguy cơ phạm tội cao; địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy; địa bàn biên giới; địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều hoạt động của các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà các loại đối tượng thường lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật...

Năm 2022, 4 xã đạt chuyển hóa, gồm: Xuân Trạch (Bố Trạch), Quảng Châu (Quảng Trạch), Thanh Hóa (Tuyên Hóa), Hồng Hóa (Minh Hóa). Năm 2023, 8 địa phương chọn thực hiện chuyển hóa có: Thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy), xã Hàm Ninh (Quảng Ninh), phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới), xã Hưng Trạch (Bố Trạch), xã Quảng Kim (Quảng Trạch), xã Quảng Hòa (TX. Ba Đồn), xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) và xã Hóa Tiến (Minh Hóa).

Tại các địa bàn trọng điểm thực hiện chuyển hóa, trong năm 2023, các lực lượng phối hợp thực hiện trên 1.000 ca tuần tra, kiểm soát; tổ chức 176 buổi tuyên truyền, hội nghị chuyên đề lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 28.334 lượt người; cấp phát 10.300 tờ rơi; in, treo 64 băng rôn tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hướng dẫn các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký phấn đấu đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; vận động nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống tội phạm và thực hiện các phong trào ở cơ sở; tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Quá trình triển khai công tác chuyển hóa, tình hình an ninh, trật tự, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn chuyển hóa giảm thiểu rõ rệt. Cụ thể, các địa bàn chuyển hóa chỉ xảy ra 16 vụ (27 đối tượng) phạm tội về TTATXH (giảm 26 vụ so với năm 2022); 19 vụ (22 đối tượng) phạm tội về ma túy; 3 vụ (3 đối tượng) vi phạm pháp luật về kinh tế và 3 vụ (3 đối tượng) vi phạm pháp luật về môi trường.

Kết quả, 8 địa bàn lựa chọn đều thực hiện đạt những yêu cầu về công tác chuyển hóa, trong đó: 7/8 địa bàn giảm về phạm pháp hình sự (gồm 5 địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH và tệ nạn xã hội: Thị trấn Kiến Giang giảm 8 vụ, xã Hàm Ninh giảm 4 vụ, xã Hưng Trạch giảm 7 vụ, xã Quảng Kim giảm 2 vụ và xã Thạch Hóa giảm 1 vụ); 6/8 địa bàn giảm về tội phạm và tệ nạn ma túy (gồm 3 địa bàn trọng điểm, phức tạp: Phường Bắc Nghĩa giảm 5 vụ, xã Quảng Hòa giảm 6 vụ, xã Hóa Tiến giảm 1 vụ), các xã Quảng Kim, Thạch Hóa không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Góp phần vào sự thành công của công tác chuyển hóa là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật được đặt lên hàng đầu. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa bàn chuyển hóa chuyển biến tích cực với sự xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, nhân tố mới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại Thanh Hóa, xác định việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm, thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Qua rà soát, thống kê trên địa bàn tỉnh có 88 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự cần được chuyển hóa. Để cụ thể hóa các nội dung chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động rà soát, phân loại, đánh giá tình hình, xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc phát sinh tội phạm ở từng địa bàn, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã thường xuyên gặp gỡ, gọi hỏi số đối tượng có nguy cơ phạm tội, nhất là số đối tượng hình sự, ma túy và thanh, thiếu niên hư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó kịp thời nắm bắt và phối hợp với gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ những đối tượng này tiến bộ. Mặt khác, chú trọng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở như lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, tổ hòa giải; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, như các mô hình: Camera với an ninh trật tự; bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh; cổng trường, khu phố tự quản... Với nhiều cách làm quyết liệt và linh hoạt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung, các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế... 

Chỉ tính riêng năm 2023, phạm pháp hình sự giảm 7,5%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao và là mức giảm sâu nhất trong nhiều năm qua. Cùng với đó, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đã xác lập và đấu tranh hiệu quả 32 chuyên án chung về tội phạm "tín dụng đen", khởi tố 167 vụ, 226 bị can. Xác lập, đấu tranh hiệu quả 43 chuyên án chung về ma túy; bắt, khởi tố gần 700 vụ, gần 1.300 bị can, trong đó số vụ khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy chiếm 59,5%...

Để duy trì và phát huy những kết quả đạt được, Công an tỉnh đang tiếp tục rà soát, lựa chọn địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để thực hiện việc chuyển hóa địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.

Chuyển hóa tích cực từ địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội- Ảnh 2.

Lực lượng công an xã vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật

Tại TPHCM, tính đến hết năm 2023, Thành phố đã chuyển hóa 21 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Tại các địa bàn chuyển hóa, công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và điều tra khám phá giải quyết nhanh, kip thời các vụ việc xảy ra đã tạo lòng tin và được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Theo UBND TP, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các địa bàn này được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao, nhiều mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự được phát huy và nhân rộng.

Tiếp tục giải quyết khó khăn từ cơ sở để giữ vững an ninh địa bàn

Đại diện lãnh đạo TPHCM cho biết, trong năm 2024, Ban chỉ đạo 138/TP tiếp tục đưa các địa bàn chuyển hóa chưa đạt năm 2023 và lựa chọn các địa bàn mới để chuyển hóa trong năm 2024. Đối với địa bàn sau 2 năm 2022, 2023 chuyển hóa chưa đạt tùy tính chất, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác chuyển hóa đối với địa bàn đó.

Thành phố xác định cần tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp; quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở đề xuất nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả và dùng những mô hình không hiệu quả, hoạt động cầm chừng.

Bên cạnh đó, để giữ vững an ninh trật tự cần nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, rà soát, quản lý đối tượng, băng nhóm hoạt động tội phạm tại địa bàn cơ sở; kịp thời nắm, phối hợp giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân; giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng tù tha, đặc xá trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các khách sạn, nhà trọ, cơ sở cầm đồ, vũ trường, quán bar, karaoke, dịch vụ masage, các địa bàn, vùng giáp ranh... để chủ động phát hiện tội phạm, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở, duy trì tuần tra ban đêm tại các khu vực trọng điểm, phức tạp, địa bàn giáp ranh.

Theo Bộ Công an, để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng công an địa phương phải phối hợp với các cấp, ngành liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, kết hợp cùng với huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác chuyển hóa địa bàn. Bên cạnh đó cũng cần xây dựng, củng cố, nhân rộng, phát huy hiệu quả hơn các mô hình tự phòng, tự quản, tự hòa giải và các hình thức tập hợp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Theo Bộ Công an, một trong những yếu tố quyết định thành công trong công tác chuyển hóa địa bàn là việc tăng cường công an chính quy về cơ sở. Đến nay, Công an các tỉnh, thành phố đã bố trí nhiều đồng chí về công tác tại các xã. Lực lượng này đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp, đến 5 tháng đầu năm 2024, nhiều tỉnh, thành, địa phương chuyển hóa thành công nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian tới, Công an các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, trấn áp tội phạm ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự. 

Đồng thời rà soát điều chỉnh lực lượng công an xã bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công an xã, bảo đảm đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Phấn đấu giữ vững các địa bàn đã chuyển hóa đạt; tiếp tục chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và TTATXH. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Giang Oanh

}
Top