HĐND tỉnh Lào Cai kiến nghị sớm ban hành Quy chế cai nghiện và quản lý sau cai

08/11/2022 14:38

(Chinhphu.vn) - Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Lào Cai, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; các cơ chế, chính sách đặc thù để việc cai nghiện tại xã, phường hiệu quả hơn...

HĐND tỉnh Lào Cai kiến nghị sớm ban hành Quy chế cai nghiện và quản lý sau cai - Ảnh 1.

Học viên đang tăng gia sản xuất tại Cơ sở cai nghiện số 1 tỉnh Lào Cai

Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tại thành phố ghi nhận: UBND thành phố và các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy cơ sở hướng dẫn các tổ chức đoàn thể xã, phường, tổ công tác cai nghiện ma túy xây dựng kế hoạch quản lý, theo dõi, thăm hỏi động viên và giúp đỡ người cai nghiện, quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng. Có phương án giúp đỡ cụ thể, phân công nhiệm vụ cho cán bộ các hội, chi hội phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khu dân cư thường xuyên nắm tình hình, động viên, thăm hỏi và giúp đỡ người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, người nghiện tham gia điều trị Methadone, người hoàn thành chương trình cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc như: Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022 nhưng đến nay chưa có thông tư, văn bản hướng dẫn cụ thể, nhất là quy định bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và cơ sở tự nguyện.

Mặt khác, công tác cai nghiện ma túy, quản lý người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện theo quy định tại nhiều văn bản như: Nghị định số 105/2021/NĐ-CP, Nghị định số 109/2021/NĐ-CP, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhưng chưa có hướng dẫn thống nhất thực hiện dẫn đến khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

Công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cũng gặp khó khăn do chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; chưa có chính sách cụ thể khuyến khích cá nhân, tổ chức thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; việc xét nghiệm chất ma túy và xác định tình trạng nghiện quy định tại Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy, Điều 41 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP gặp khó khăn, do cơ sở y tế chưa có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP mới có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện, kinh phí hỗ trợ trong quá trình lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc còn khó khăn.

Đoàn giám sát đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai có ý kiến đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm có thông tư hướng dẫn chi tiết để bảo đảm tính thống nhất trong quy trình lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở bắt buộc; công tác quản lý, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác cai nghiện ma túy, nhất là cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, gia đình.

Đồng thời UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn căn cứ vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát cơ sở vật chất tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 của tỉnh, có phương án cải tạo, xây dựng các phân khu chức năng đáp ứng yêu cầu thực tế công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định hiện hành….

Vĩnh Hoàng

Top