Lào Cai: Nâng cao chất lượng điều trị bằng thuốc Methadone

10/08/2023 18:34

(Chinhphu.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 327 về triển khai cấp thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2024.

Lào Cai: Nâng cao chất lượng điều trị bằng thuốc Methadone - Ảnh 1.

Những người được cai nghiện thay thế bằng Methadone phải uống tại cơ sở y tế với sự giám sát của nhân viên y tế

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo thuận lợi, tăng khả năng tiếp cận, duy trì điều trị cho bệnh nhân và nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, góp phần giảm lây nhiễm HIV, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Theo kế hoạch, thực hiện duy trì 7 cơ sở điều trị methadone và 4 cơ sở cấp phát thuốc methadone đã triển khai năm 2022. Năm 2023 mở rộng 2 cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại Phòng khám Đa khoa khu vực Trịnh Tường (Bát Xát) và Xuân Quang (Bảo Thắng). Năm 2024 mở rộng 2 cơ sở cấp phát thuốc methadone tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bản Dền (thị xã Sa Pa) và Minh Lương (Văn Bàn).

Dự kiến số bệnh nhân 2023 - 2024 là từ 590 - 680 người bệnh đủ tiêu chuẩn hiện đang điều trị tại 7 cơ sở điều trị và 8 cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

Cũng theo kế hoạch, đối tượng được cấp thuốc là người nghiện các chất dạng thuốc phiện hiện đang điều trị tại các cơ sở Methadone đủ tiêu chuẩn cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày và chấp hành các quy định về điều trị bằng thuốc Methadone.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Sở Y tế chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai đề án tại địa phương, làm đầu mối thực hiện các hoạt động. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động của kế hoạch.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2023, 2024.

Vĩnh Hoàng

}
Top