Nghệ An triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày

19/09/2023 12:59

(Chinhphu.vn) - Số người dự kiến được cấp thuốc Methadone nhiều ngày trong năm 2023 là 595 người; trong năm 2024 là 1.035 người.

Nghệ An triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày - Ảnh 1.

Nghệ An triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 684/KH-UBND triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2024.

Kế hoạch được ban hành nhằm tạo thuận lợi, tăng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị nghiện các chất dụng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, góp phần giảm lây nhiễm HIV, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người nghiện các chất dụng thuốc phiện.

Theo đó, trong 2 năm 2023-2024, Nghệ An tiếp tục duy trì triển khai cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày tại 12 cơ sở điều trị Methadone đã triển khai trong năm 2022, gồm 11 cơ sở trực thuộc Sở Y tế, 01 cơ sở trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; mở rộng triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho 18 cơ sở cấp phát thuốc trên địa bàn toàn tỉnh (riêng 02 cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn và Nghi Lộc hiện không có bệnh nhân điều trị sẽ triển khai tùy vào tình hình thực tế).

Việc cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật, các hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong tất cả các khâu; phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự huy động vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Thuốc Methadone được đảm bảo từ nguồn của tỉnh đã được mua từ nguồn ngân sách của địa phương. Các vật tư phục vụ chương trình như chai đựng thuốc, túi đựng thuốc, số theo dõi cấp thuốc hiện tại được đảm bảo từ nguồn kinh phí của Dự án Quỹ toàn cầu… Số người dự kiến được cấp thuốc Methadone nhiều ngày trong năm 2023 là 595 người; trong năm 2024 là 1.035 người.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường các hình thức giám sát quá trình sử dụng thuốc Methadone của người bệnh bằng nhiều kênh khác nhau như trực tiếp, gián tiếp trong quá trình người bệnh mang thuốc về sử dụng thuốc tại nhà; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình triển khai cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày.

UBND tỉnh cũng đã phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện. Trong đó, Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo việc tổ chức hoạt động của các cơ sở điều trị Methadone, thực hiện việc cấp phát thuốc nhiều ngày cho người bệnh đảm bảo đúng theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị thường trực, làm đầu mối để triển khai các hoạt động của kế hoạch cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày theo đúng thời gian và lộ trình thực hiện; tổ chức tập huấn cho người cung cấp dịch vụ và giám sát để các đơn vị triển khai cấp thuốc Methadone và giám sát trong quá trình người bệnh mang thuốc về sử dụng theo quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của các đơn vị triển khai hoạt động trong kế hoạch và đánh giá hiệu quả kế hoạch...

Vĩnh Hoàng

}
Top