Nghệ An: Triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày

25/08/2022 16:08

(Chinhphu.vn) - Từ quý II năm 2022 đến 31/12, Nghệ An thực hiện hiện triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Nghệ An: Triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày - Ảnh 1.

Điều trị Methadone giúp người nghiện ma túy rời xa ma túy, cải thiện sức khỏe và tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Thùy Chi

Nhằm tạo sự thuận tiện, tăng tỷ lệ người nghiện chất dạng thuốc phiện được điều trị thay thế bằng thuốc Methadone, tăng sự hài lòng và tuân thủ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; giảm gánh nặng công việc cho các cơ sở điều trị Methadone, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Đồng thời, cung cấp thông tin, bằng chứng để mở rộng việc cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh nghiện các chất dạng thuốc phiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Việc triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thực hiện trên nguyên tắc: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật, các hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan. Quy trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Quy trình cấp phát thuốc nhiều ngày thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 09/3/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt hướng dẫn triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Đề án cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự huy động vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Đối tượng thực hiện là các bệnh nhân đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị Methadone. Việc cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày được triển khai tại 12 cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn toàn tỉnh (11 cơ sở trực thuộc Sở Y tế, 01 cơ sở trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Cụ thể, Cơ sở điều trị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Cơ sở điều trị thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại TP Vinh; Cơ sở điều trị TTYT huyện Diễn Châu; Cơ sở điều trị TTYT huyện Quỳ Châu; Cơ sở điều trị TTYT huyện Đô Lương; Cơ sở điều trị TTYT huyện Quỳ Hợp; Cơ sở điều trị TTYT huyện Quế Phong; Cơ sở điều trị TTYT Thị xã Thái Hòa; Cơ sở điều trị TTYT huyện Thanh Chương; Cơ sở điều trị TTYT huyện Con Cuông; Cơ sở điều trị TTYT huyện Kỳ Sơn; Cơ sở điều trị TTYT huyện Tương Dương

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số bệnh nhân đăng ký tham gia điều trị là: 3.808 người. Số bệnh nhân được điều trị là: 3.522 người (đạt 92.2% so với chỉ tiêu Chính phủ giao) và tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị là: 1.037 người (đạt 30,1 % so với chỉ tiêu Chính phủ giao).

Chương trình Methadone được triển khai tại Nghệ An từ tháng 9 năm 2012, đến nay, toàn tỉnh đã có 12 cơ sở điều trị, 16 cơ sở cấp phát thuốc đã đi vào hoạt động tạo thuận lợi để người bệnh tiếp cận, uống thuốc hàng ngày. Bên cạnh đó Nghệ An còn là 1 trong 5 tỉnh đầu tiên của cả nước được Bộ Y tế lựa chọn thí điểm triển khai chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Buprenorphine với 38 bệnh nhân đang được điều trị.

Thùy Chi

}
Top