Tổng kết Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS ở Thanh Hóa

18/03/2022 13:53

(Chinhphu.vn) - Tính đến ngày 31/12/2021, số người nhiễm HIV phát hiện mới ở tỉnh Thanh Hóa là 185 người; lũy tích số người nhiễm HIV trong toàn tỉnh là 8.794 người.

Tổng kết Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Tư vấn xét nghiệm tự nguyện cho bệnh nhân nhiễm HIV

Tổng số người nhiễm HIV còn sống và quản lý được là 4.457 người; có 4.074 bệnh nhân đang điều trị ARV; 2.231 người đang điều trị Methadone; 40 người điều trị Buprenorphine.

Trong năm 2021, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS góp phần đáng kể trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Các hoạt động tập trung vào các mục tiêu như giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan tới AIDS; giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đẩy mạnh các hoạt động can thiệp giảm tác hại như phát bơm kim tiêm, bao cao su, điều trị Methadone, điều trị Buprenorphine, điều trị ARV, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...

Năm 2022, dự án tiếp tục triển khai mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030; Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2030;

Đồng thời mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng virus HIV đạt 95%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng virus HIV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; góp phần loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030; Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến; Nâng cao năng lực ứng phó COVID-19 và giảm ảnh hưởng của COVID-19 đối với các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS có mục tiêu là góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, trong đó đặc biệt là khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong quần thể dân cư nói chung dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với phát triển kinh tế, xã hội.

Vĩnh Hoàng

Top