‘Nhà cộng đồng’- dự phòng HIV cho nhóm MSM

‘Nhà cộng đồng’- dự phòng HIV cho nhóm MSM

15/06/2022 11:53

(Chinhphu.vn) - Glink Việt Nam được thành lập từ năm 2019 với sự tập hợp các thành viên từ chính trong cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) với phương châm “Kiến tạo một tổ chức cho cộng đồng và vì cộng đồng”.

Top