Tổ chức dựa vào cộng đồng: Chung tay chấm dứt HIV/AIDS

12/12/2018 3:26 PM

Dưới sự hỗ trợ của Dự án VUSTA-Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, nhóm Hải Đăng-tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng đích của dự án là nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Top