Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961)

Số ký hiệu Công u?c 1961
Ngày ban hành 09/11/1961
Người ký Liên Hợp Quốc
Trích yếu

Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961)

Cơ quan ban hành Liên Hợp Quốc
Phân loại Công văn
Tệp tin đính kèm công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (đã sửa đổi theo nghị định thư 1972 sửa đổi công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961).pdf.pdf
Các văn bản khác
Top