Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Về việc Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư và triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Số ký hiệu 4870/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 03/07/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Về việc Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư và triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp tin đính kèm 48700001(1).pdf
Các văn bản khác
Top