Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999

Số ký hiệu 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP
Ngày ban hành 14/11/2015
Người ký Đinh Trung Tụng, Lê Quý Vương, Trần Công Phàn, Nguyễn Sơn
Trích yếu Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999
Cơ quan ban hành Bộ Công an-Bộ Tư pháp-Viện KSNDTC-TANDTC
Phân loại Thông tư
Tệp tin đính kèm TTLT08.2015.pdf
Các văn bản khác
Top