Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu 2546/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/12/2015
Người ký
Trích yếu Phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp tin đính kèm 2546.signed-1.pdf
Các văn bản khác
Top