Từ khóa
Năm BH
Loại VB

ban hành "Hướng dẫn lồng ghép quản lý, cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện, xã"

Số ký hiệu 5015/QĐ-BYT
Ngày ban hành 12/01/2018
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu ban hành "Hướng dẫn lồng ghép quản lý, cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện, xã"
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Quyết định
Tệp tin đính kèm byt.PDF
Các văn bản khác
Top