Từ khóa
Năm BH
Loại VB


Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Số ký hiệu 67/2020/QH14
Ngày ban hành 13/11/2020
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu


Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật - Pháp lệnh
Tệp tin đính kèm 67.signed.pdf
Các văn bản khác
Top