Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Khánh Hòa

Số ký hiệu 783/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2008
Người ký Lê Xuân Thân
Trích yếu Ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Khánh Hòa
Phân loại Quyết định
Tệp tin đính kèm 783_QD_UBND.doc
Các văn bản khác
Top