Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Thông báo số 101/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thí điểm Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội vể tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương.

Số ký hiệu 101/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/04/2008
Người ký Trần Quốc Toản
Trích yếu Thông báo số 101/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thí điểm Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội vể tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương.
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
Tệp tin đính kèm 66983_TB101VPCP.DOC
Các văn bản khác
Top