Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Công ước Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988 (Hội nghị thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 ngày 19/12/1988)

Số ký hiệu Công u?c 1988
Ngày ban hành 19/12/1988
Người ký Liên Hợp Quốc
Trích yếu

Công ước Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988 (Hội nghị thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 ngày 19/12/1988)

Cơ quan ban hành Liên Hợp Quốc
Phân loại Công văn
Tệp tin đính kèm công ước liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988.pdf
Các văn bản khác
Top