Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2011 Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Khánh Hòa do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

Số ký hiệu 747/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2011
Người ký Lê Xuân Thân
Trích yếu Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2011 Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Khánh Hòa do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Khánh Hòa
Phân loại Quyết định
Tệp tin đính kèm 747_QĐ-UBND.pdf
Các văn bản khác
Top