Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

Số ký hiệu 27/TB/TW
Ngày ban hành 09/05/2011
Người ký Trương Tấn Sang
Trích yếu Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Phân loại Thông báo
Tệp tin đính kèm KL CT54.pdf
Các văn bản khác
Top