Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Số ký hiệu 1001/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/06/2011
Người ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng
Trích yếu Về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp tin đính kèm QD1001TTG.pdf
Các văn bản khác
Top