Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Số ký hiệu 2907/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2011
Người ký Lê Xuân Thân
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Khánh Hòa
Phân loại Quyết định
Tệp tin đính kèm 2907_QĐ-UBND.pdf
Các văn bản khác
Top