Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoàn 2011-2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Số ký hiệu 4381/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2011
Người ký Phạm Đăng Quyền
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoàn 2011-2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thanh Hóa
Phân loại Quyết định
Tệp tin đính kèm 4381-11.doc
Các văn bản khác
Top