Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai

Số ký hiệu 51/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2011
Người ký Nguyễn Văn Vịnh
Trích yếu Điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Phân loại Quyết định
Tệp tin đính kèm 51-11.doc
Các văn bản khác
Top