Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010

Số ký hiệu 837/VPCP- KGVX
Ngày ban hành 15/02/2012
Người ký Nguyễn Quang Thắng
Trích yếu Về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp tin đính kèm CV837.doc
Các văn bản khác
Top