Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Công điện của Văn phòng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc gửi báo cáo về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2011 của Ủy ban Quốc gia

Số ký hiệu 929/CĐ-VPCP
Ngày ban hành 17/02/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Công điện của Văn phòng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc gửi báo cáo về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2011 của Ủy ban Quốc gia
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
Tệp tin đính kèm cv.pdf
Các văn bản khác
Top