Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

Số ký hiệu 03/CTPH-TCDS
Ngày ban hành 24/02/2012
Người ký Phạm Bá Nhất, Dương Quốc Trọng
Trích yếu Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Nghị định
Tệp tin đính kèm 03.CTPH.PDF
Các văn bản khác
Top