Lợi ích từ mô hình thí điểm hợp đồng xã hội phòng, chống HIV/AIDS

Lợi ích từ mô hình thí điểm hợp đồng xã hội phòng, chống HIV/AIDS

24/10/2022 17:49

(Chinhphu.vn) - Để giảm bớt áp lực cho Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS, thời gian qua, ngành y tế đã rất nỗ lực trong việc thí điểm hợp đồng xã hội phòng, chống HIV/AIDS và đã mang lại nhiều lợi ích từ việc thực hiện thí điểm hợp đồng xã hội phòng, chống HIV/AIDS.

Top