Đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết chung về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

Đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết chung về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

02/04/2022 07:12

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/4, tại Hội thảo hội lấy ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các đại biểu đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết chung về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm để tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của các cấp.

Top