Quản lý chặt tiền chất, ngăn chặn sản xuất ma túy tổng hợp

Quản lý chặt tiền chất, ngăn chặn sản xuất ma túy tổng hợp

04/08/2022 11:22

(Chinhphu.vn) - Trước thách thức về vấn đề ma túy, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm và chỉ đạo một cách quyết liệt; đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương với các nước; nâng cao năng lực cho lực lượng hành pháp, tăng cường kiểm soát, phòng ngừa thất thoát tiền chất...

Top