Quan tâm hơn đến việc tạo việc làm, hỗ trợ cho người sau cai nghiện

Quan tâm hơn đến việc tạo việc làm, hỗ trợ cho người sau cai nghiện

14/06/2022 21:12

(Chinhphu.vn) - Tìm được việc làm là một trong những yếu tố có tác động không nhỏ đến hiệu quả phòng chống tái nghiện của người sau cai nghiện ma túy.

Top