Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Báo cáo tóm tắt mở rộng chương trình thí điểm lồng ghép một số câu hỏi hành vi vào Chương trình Giám sát trọng điểm HIV/STI trong các nhóm ngu cơ cao ở Việt Nam năm 2011 (HSS+)

Số ký hiệu
Ngày ban hành 01/01/2011
Người ký
Trích yếu Báo cáo tóm tắt mở rộng chương trình thí điểm lồng ghép một số câu hỏi hành vi vào Chương trình Giám sát trọng điểm HIV/STI trong các nhóm ngu cơ cao ở Việt Nam năm 2011 (HSS+)
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Kế hoạch
Tệp tin đính kèm Final. HSS-BSS-2011-Tieng Viet-BC tom tat.doc
Các văn bản khác
Top