Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Danh sách văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
768/QÐ-BGDÐT 21/03/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025

1497/VPCP-KGVX 10/03/2022

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

144/2021/NÐ-CP 31/12/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

120/2021/NÐ-CP 24/12/2021

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

116/2021/NÐ-CP 21/12/2021


Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

109/2021/NÐ-CP 08/12/2021

Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

105/2021/NÐ-CP 04/12/2021


Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy

18/2021/TT-BYT 16/11/2021

Quy định tiêu chuẩn chuẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

1629/QÐ-TTg 28/09/2021

Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025

1452/QÐ-TTg 31/08/2021

Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025

63/2021/NÐ-CP 30/06/2021

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

73/2021/QH14 30/03/2021

Luật Phòng, chống ma túy

71/2020/QH14 16/11/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

67/2020/QH14 13/11/2020


Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

1246/QĐ-TTg 14/08/2020 Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
385/BC-STTTT 13/08/2020 Báo cáo tuyên truyền thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020
187/BC-UBND 20/07/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
1038/BC-SLĐTBXH 02/07/2020 Báo cáo công tác tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
2420/VPCP-KGVX 28/03/2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
45/BC-BYT 15/01/2020 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Top