Chi phí phiên dịch sẽ do tòa án trả

Chi phí phiên dịch sẽ do tòa án trả

05/08/2022 15:32

(Chinphu.vn) - Trẻ bị nghiện ma túy là người dân tộc Paco và không sử dụng tiếng Việt. Do đó, Tòa án yêu cầu mời người phiên dịch trong quá trình xem xét để quyết định người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, vì gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình muốn biết có buộc phải trả chi phí cho người phiên dịch hay không?

Top