Tăng cường truyền thông phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với từng nhóm đối tượng

Tăng cường truyền thông phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với từng nhóm đối tượng

21/07/2022 11:30

(Chinhphu.vn) - Đây là một trong những giải pháp quan trọng mà ngành y tế đang hướng tới trong công tác phòng, chống HIV/AIDS để đạt được mục tiêu Chiến lược kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Top