Sàng lọc viêm gan virus lồng ghép với dịch vụ HIV tại cơ sở điều trị methadone, HIV/AIDS

Sàng lọc viêm gan virus lồng ghép với dịch vụ HIV tại cơ sở điều trị methadone, HIV/AIDS

22/07/2022 13:46

(Chinhphu.vn) - Sàng lọc và điều trị viêm gan virus, lồng ghép với dịch vụ HIV tại các cơ sở điều trị methadone, HIV/AIDS và các tổ chức cộng đồng (CBO), phòng khám cộng đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó có điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) là sáng kiến can thiệp dự phòng rất hiệu quả.

Top