Lào Cai xây dựng 'Xã, phường, thị trấn không có ma túy'

Lào Cai xây dựng 'Xã, phường, thị trấn không có ma túy'

15/11/2023 10:22

(Chinhphu.vn) - Các tiêu chí đánh giá, công nhận “Xã, phường, thị trấn không có ma túy” phải bảo đảm đạt các điều kiện sau: Không có tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy, điểm tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Top