Phát triển các bộ công cụ hỗ trợ quản lý nguồn lực trong phòng, chống HIV/AIDS

Phát triển các bộ công cụ hỗ trợ quản lý nguồn lực trong phòng, chống HIV/AIDS

28/05/2023 08:26

(Chinhphu.vn) - Việc phát triển và áp dụng thử nghiệm các bộ công cụ hỗ trợ quản lý nguồn lực trong phòng, chống HIV/AIDS tại 7 tỉnh thực hiện Dự án Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực trong phòng, chống HIV/AIDS để đạt mục tiêu 90-90-90, nhằm hướng tới việc mở rộng áp dụng bộ công cụ trong toàn hệ thống của ngành y tế.

Top