Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

15/01/2022 9:55 PM

(Chinhphu.vn) - Chiến lược quốc gia kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030 đã đặt mục tiêu: Đến năm 2023, Việt Nam cần đạt các mục tiêu 90-90-90. Tức là 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV; 90% người điều trị bằng thuốc ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện.

Top