Ngày hội bao cao su thân thiện

21/02/2012 3:52 PM

Hoạt động này nhằm xây dựng hình ảnh bao cao su thân thiện, gần gũi với giới trẻ. Từ thay đổi thái độ, nhận thức, chương trình muốn định hướng cho các bạn trẻ thay đổi trong hành vi.

Top