Nhìn lại chặng đường 10 năm bảo đảm tài chính cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Nhìn lại chặng đường 10 năm bảo đảm tài chính cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS

22/01/2023 07:59

(Chinhphu.vn) - Trải qua 10 năm nỗ lực không ngừng với cam kết chính trị mạnh mẽ, Việt Nam đã thực hiện tiến trình chuyển đổi các nguồn lực tài chính trong nước, bảo đảm tài chính cho công tác HIV/AIDS với nhiều kết quả ấn tượng.

Top