Bất bình đẳng y tế có thể đảo ngược kết quả phòng, chống HIV/AIDS

Bất bình đẳng y tế có thể đảo ngược kết quả phòng, chống HIV/AIDS

04/08/2022 11:39

(Chinhphu.vn) - Tình trạng bất bình đẳng y tế ngày càng tăng có thể đảo ngược một thập kỷ tiến bộ đã đạt được trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS.

Top