Các Tổ chức có liên quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Các Tổ chức có liên quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

15/01/2022 11:14

(Chinhphu.vn) - Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt Nam với Liên Hợp Quốc không ngừng được phát triển theo hướng ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Điều này đã được chứng minh qua những tổ chức Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Top