Vai trò quan trọng của các tổ chức CBO trong việc kết nối các nhóm đối tượng đích

Vai trò quan trọng của các tổ chức CBO trong việc kết nối các nhóm đối tượng đích

16/08/2022 17:11

(Chinhphu.vn) - Các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhóm đối tượng đích với các dịch vụ xét nghiệm HIV, PrEP, ART và đa dạng hóa các phương thức tiếp cận để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng trong việc hỗ trợ cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

Top