Tăng cường tiếp cận, chăm sóc HIV cho nhóm khó tiếp cận và nhóm nguy cơ cao

Tăng cường tiếp cận, chăm sóc HIV cho nhóm khó tiếp cận và nhóm nguy cơ cao

02/09/2022 08:38

(Chinhphu.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam vừa phối hợp với tổ chức Vietnam Health Imporovement Projet triển khai dự án Tăng cường tiếp cận thông tin và chăm sóc HIV cho nhóm khó tiếp cận và nhóm nguy cơ cao tại miền Trung - Tây Nguyên.

Top