Nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp cận cho cộng đồng trong phòng, chống HIV

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp cận cho cộng đồng trong phòng, chống HIV

14/12/2022 11:38

(Chinhphu.vn) - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo "Tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ y tế liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS, COVID-19 và các gói an sinh xã hội cho các nhóm cộng đồng của dự án VUSTA".

Top