Long An: Khởi động Dự án EPIC năm 2023

Long An: Khởi động Dự án EPIC năm 2023

04/01/2023 17:35

(Chinhphu.vn) - Dự án EPIC giúp cho Long An vượt qua những khó khăn về nguồn ngân sách địa phương, đồng thời hỗ trợ cho Long An nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phòng, chống HIV/AIDS và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai những giải pháp can thiệp phù hợp đạt được kết quả bước đầu về mục tiêu 95-95-95.

Top