Hải Phòng: Triển khai hiệu quả các mô hình, sáng kiến trong phòng chống HIV/AIDS

Hải Phòng: Triển khai hiệu quả các mô hình, sáng kiến trong phòng chống HIV/AIDS

04/07/2023 17:23

(Chinhphu.vn) - Nhờ thực hiện hiệu quả các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS tại Hải Phòng được đánh giá cao về những thành tích đạt được trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Top