Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Danh sách văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
29/2014/QĐ-TTg26/04/2014 Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
570/QĐ-TTg22/04/2014 Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020
11/2014/TT-BTP17/04/2014 Quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý
458/QĐ-TTg02/04/2014 Về việc cử Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
2077/QĐ-TTg17/01/2014 V/v cử thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
2596/QĐ-TTg27/12/2013 Phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện tại Việt Nam đến năm 2020
6032/VPCP-KGVX24/07/2013 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống mại dâm, đồng thời làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.
241/TB-VPCP12/07/2013 Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
1039/QĐ-TTg01/07/2013 Về việc cử thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
692/TTg-KGVX21/05/2013 Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý"
278/QĐ - TTg04/02/2013 Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
09/2013/NĐ-CP11/01/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
96/2012/NĐ-CP15/11/2012 Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
163/2012/TTLT-BTC-BYT08/10/2012 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015
62/2012/NĐ_CP13/08/2012 Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA06/06/2012 Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
09/2012/TT-BYT24/05/2012 Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
13/2012/CT-UBND25/04/2012 Về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố
06/2012/TT-BYT20/04/2012 Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH09/04/2012 Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
Top