Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Danh sách văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/TB-VPCP 13/01/2014 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo 138/CP
05/NQ-CP 13/01/2014 Về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực y tế
267/UBQG 20/12/2013 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2013
265/PCAIDSMTMD 16/12/2013 Về việc xây dựng Chương trình công tác năm 2014 của UBQG và các Ban Chỉ đạo
101/TB-VPCP 08/03/2013 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013
63/TB-VPCP 06/02/2013 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm, ma tuý, mua bán người
2248/TTg-QHQT 28/12/2012 Về việc bổ sung kinh phí và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam" do WB tài trợ
420/TB-VPCP 21/12/2012 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
10293/VPCP-KGVX 14/12/2012 Về việc báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013
167/PCAIDSMTMD 04/12/2012 Về việc xây dựng chương trình công tác của UBQG và các Ban Chỉ đạo
8870/VPCP-KGVX 05/11/2012 Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng,chống HIV/AIDS năm 2012
8491/VPCP-KGVX 24/10/2012 Về việc thay đổi Thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
7513/VPCP-QHQT 25/09/2012 Kết quả đàm phán Dự án nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê kông mở rộng
324/TB-VPCP 14/09/2012 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
1202/QĐ-TTg 31/08/2012 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015
11747/QLD-TT 08/08/2012 Về thông tin liên quan đến thuốc Profital
1085/CĐ-TTg 31/07/2012 Công điện về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
5668/VPCP-QHQT 31/07/2012 Về việc đàm phán với ADB về khoản vay cho Dự án "Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng"
2495/QĐ-BYT 18/07/2012 Ban hành Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị dự phòng mắc lao bằng Isiniazid (INH)ở người nhiễm HIV
2496/QĐ-BYT 18/07/2012 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Dự án phòng, chống Lao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế
Top