Hạn chế thấp nhất điều kiện nảy sinh tội phạm mua bán người

Hạn chế thấp nhất điều kiện nảy sinh tội phạm mua bán người

02/08/2022 11:05

(Chinhphu.vn) - Cần thêm các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, có chính sách ưu tiên, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế ở khu vực biên giới để hạn chế thấp nhất điều kiện nảy sinh tội phạm mua bán người.

Top